– Zajišťujeme správu vodních cest na řece Moravě

Telefonní spojení Uherské Hradiště (Po-Pá, 7-15 hod): 606 814 538
 

Úvodní stránka » Plavební omezení » Aktuálně platná plavební omezení

Aktuálně platná plavební omezení

 

Obsluha plavebních komor probíhá v měsících květen a září vždy v pátek, v sobotu, v neděli a ve svátek od 9:30 do 18:00 hodin. V měsících červen, červenec a srpen vždy úterý až neděle a ve svátek od 9:30 do 18:00 hodin.

Oznamujeme mimořádné rozšíření manipulací na plavebních komorách na vodní cestě Baťův kanál pro rok 2019 o dny 2.5. a 9.5. 2019.

Upozorňujeme, že od plavební sezóny 2017 došlo ke změně začátku komorovací doby a to namísto 10:00 hodin na 9:30 hodin s tím, že v době od 13:30 do 14:00 hodin je stanovena povinná polední přestávka a provoz plavebních komor bude v tuto dobu omezen.

Současně oznamujeme, že začátek posledního proplavovacího cyklu bude prováděn nejpozději 15 minut před koncem pracovní doby.


Přístaviště  jsou  veřejná,  slouží  pouze  k  nastoupení  a  vystoupení  posádek   lodí. V  přístavištích  je  zákázáno dlouhodobé stání, kotvení a vyvazování lodí. Pravidelná lodní doprava má ve veřejných přístavištích přednost před ostatními uživateli vodní cesty.


Plavba  po  řece  Moravě  probíhá  tehdy, pokud  je  průtok  v profilu Kroměříž menší než 100 m3/s (horní úsek) a v profilu Strážnice menší než 120 m3/s (dolní úsek).  Sdělujeme, že v průběhu plavební sezóny 2019 (tedy do 1.10.2019) nebudou realizovány stavby, které omezí nebo přeruší provoz na vodní cestě. 

Po skončení plavební sezóny 2019 (od 1.10.2019) předpokládáme plánované přerušení plavebního provozu na vodní cestě v kanálovém úseku Veselí nad Moravou - Petrov. Důvodem přerušení bude stavební oprava břehového opevnění a to mezi hospodářským mostem Vnorovy a železničním mostem ČD Veselí n. Mor. -  Brno, v km 14,895 - 16,560 plavební cesty.