– Zajišťujeme správu vodních cest na řece Moravě

Telefonní spojení Uherské Hradiště (Po-Pá, 7-15 hod): 606 814 538
 

Úvodní stránka » Plavební omezení » Aktuálně platná plavební omezení

Aktuálně platná plavební omezení

 

Obsluha plavebních komor probíhá v měsících květen a září vždy v pátek, v sobotu, v neděli a ve svátek od 10:00 do 18:00 hodin. V měsících červen, červenec a srpen vždy úterý až neděle a ve svátek od 10:00 do 18:00 hodin.

Oznamujeme mimořádné rozšíření manipulací na plavebních komorách na vodní cestě Baťův kanál pro rok 2016 o dny 29.4. a 30.4.2016.

Dále oznamujeme změnu komorování v měsíci září 2016, která spočívá ve výměně komorování z 28.9.2016 za komorování 1.9.2016.


Přístaviště  jsou  veřejná,  slouží  pouze  k  nastoupení  a  vystoupení  posádek   lodí. V  přístavištích  je  zákázáno dlouhodobé stání, kotvení a vyvazování lodí. Pravidelná lodní doprava má ve veřejných přístavištích přednost před ostatními uživateli vodní cesty.


Plavba  po  řece  Moravě  probíhá  tehdy, pokud  je  průtok  v profilu Kroměříž menší než 100 m3/s (horní úsek) a v profilu Strážnice menší než 120 m3/s (dolní úsek).  

Po skončení plavební sezóny (od 1.10.2016) budou realizovány následující stavby, které omezí provoz na vodní cestě. Jedná se o:
- opravu opevnění Baťova kanálu v úseku PK Huštěnovice - PK Babice, tento úsek bude neprůjezdný,
- oprava  plavební komory Huštěnovice, komora bude mimo provoz,

Toto omezení potrvá do 15.4.2017


Změna oznámení:
Plánované přerušení plavebního provozu na vodní cestě, v kanálovém úseku Veselí nad Moravou - Petrov, z důvodu stavebních oprav břehového opevnění mezi PK Strážnice I. a PK Vnorovy II., v km 10,406 - 12,994 plavební cesty, nebude v tomto roce realizováno.V době od 26.9.2016 do 31.12.2016 bude z důvodu opravy havarijního stavu levobřežního zavázání zdi v podjezí jezu Kunovský les, dočasně zastaven provoz přes PK Nedakonice a PK Kunovský les a následně přerušen  plavební provoz v úseku mezi plavebními komorami v km 26,803 - 33,269 vodní cesty. 


 

Výběr z fotogalerií