– Zajišťujeme správu vodních cest na řece Moravě

Telefonní spojení Uherské Hradiště (Po-Pá, 7-15 hod): 606 814 538
 

Úvodní stránka » Plavební omezení » Aktuálně platná plavební omezení

Aktuálně platná plavební omezení

 

Obsluha plavebních komor probíhá v měsících květen a září vždy v pátek, v sobotu, v neděli a ve svátek od 9:30 do 18:00 hodin. V měsících červen, červenec a srpen vždy úterý až neděle a ve svátek od 9:30 do 18:00 hodin.

Oznamujeme mimořádné rozšíření manipulací na plavebních komorách na vodní cestě Baťův kanál pro rok 2017 o dny 28.4, 29.4. a 30.4.2017.

Dále oznamujeme, že oproti roku 2016, dochází ke změně začátku komorovací doby a to namísto 10:00 hodin na 9:30 hodin s tím, že v době od 13:30 do 14:00 hodin je stanovena povinná polední přestávka a provoz plavebních komor bude v tuto dobu omezen.

Současně oznamujeme, že začátek posledního proplavovacího cyklu bude prováděn nejpozději 15 minut před koncem pracovní doby.


Přístaviště  jsou  veřejná,  slouží  pouze  k  nastoupení  a  vystoupení  posádek   lodí. V  přístavištích  je  zákázáno dlouhodobé stání, kotvení a vyvazování lodí. Pravidelná lodní doprava má ve veřejných přístavištích přednost před ostatními uživateli vodní cesty.


Plavba  po  řece  Moravě  probíhá  tehdy, pokud  je  průtok  v profilu Kroměříž menší než 100 m3/s (horní úsek) a v profilu Strážnice menší než 120 m3/s (dolní úsek).  

/p>


Předpokládáme, že v průběhu plavební sezóny 2017 (od 4.9.2017) budou realizovány stavby, které omezí provoz v některých úsecích vodní cesty. Jedná se o plánované přerušení plavebního provozu na vodní cestě, v kanálovém úseku Veselí nad Moravou - Petrov, z důvodu stavebních oprav břehového opevnění mezi PK Strážnice I. a PK Vnorovy II., v km 10,406 - 12,994 plavební cesty a stavebních oprav břehového opevnění mezi PK Vnorovy I. a hospodářským mostem Vnorovy, v km 13,225 - 14,895 plavební cesty.


Dále předpokládáme, že v průběhu plavební sezóny 2017 (od 11.9.2017) bude realizována stavba, která omezí plavební provoz v kanálovém úseku Staré Město - Spytihněv, z důvodu stavebních oprav břehového opevnění mezi PK Huštěnovice a PK Babice, v km 39,150 - 40,778 plavební cesty.