– Zajišťujeme správu vodních cest na řece Moravě

Telefonní spojení Uherské Hradiště (Po-Pá, 7-15 hod): 606 814 538
 

Úvodní stránka » Plavební komory » Strážnice II

Strážnice II

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Veselí nad Moravou – Petrov v km 10,220 plavební cesty, v blízkosti klapkového jezu na říčce Veličce. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do říčky Veličky. Tato plavební komora je osazena ještě další dvojicí vzpěrných vrat v opačném směru pro možnost překonávání výškového rozdílu plavebních hladin při zvýšených průtocích v říčce Veličce. Koncové vrata z této dvojice v horním ohlaví plavební komory slouží zároveň jako protipovodňové vrata k zachycení povodňových stavů v říčce Veličce.

Plavební komora je po celkové rekonstrukci v roce 2000 až 2001. Byla provedena oprava a povrchová ochrana technologické části, repase pohonů a oprava stavebních částí.

V roce 2007 byla na této plavební komoře provedena automatizace protipovodňových vrat, při zachování možnosti ručního ovládání pomocí kliky.

Vyřešením vodohospodářského uzlu na říčce Veličce ve Strážnici ( nahrazení vakového jezu za klapkový s automatickým udržováním plavební hladiny ) se na této plavební komoře neprovádí manipulace.

Technické údaje
celková délka plavební komory 53,55 m
užitná délka plavební komory 38,6 m
šířka plavební komory 5,3 m
hloubka plavební komory 4,25 m
výška záporníku 0 m
rozdíl plavebních hladin 0 m
Stav komory 18. září v 01:00
výška horní hladiny 167,90 m.n.m.
výška hladiny v komoře 167,90 m.n.m.
výška dolní hladiny 167,90 m.n.m.
stav plavební komory automatický

Plavební omezení na komoře

V této době neexistují žádná plavební omezení na této komoře.


Mapa komory a okolí


Projektová dokumentace


Fotografie