– Zajišťujeme správu vodních cest na řece Moravě

Telefonní spojení Uherské Hradiště (Po-Pá, 7-15 hod): 606 814 538
 

Úvodní stránka » O vodním toku » Vodohospodářský uzel Vnorovy

Vodohospodářský uzel Vnorovy

Je tvořen těmito elementy: jez Vnorovy na řece Moravě, plavební komora Vnorovy I. – pravá, plavební komora Vnorovy II. – levá.

Jez na řece Moravě

 • budován za tím účelem, aby bylo možno úpravou dřívějšího náhonu zvaného „ Morávka“ ( dnešní Baťův kanál ) provádět závlahu území od Vnorov po Strážnici a dále přivádět vodu městu Strážnici z řeky Moravy k odvádění splašků v dostatečném zředění
 • projektován v letech 1928 – 1933 kdy Zemský úřad v Brně vydal povolení po stránce vodoprávní
 • stavba začala 7. října 1933
 • jez má 3 jezová pole o délce 14,4 m
 • hrazena 3 stavidlovými tabulemi ( výška tabule střední 2,48 m, krajních pak 3,28 m ) systém Stoney (střední tabule je opatřena klapkou o výšce 0,80 m pro možnost regulace hladiny ve zdrži)
 • v levém břehovém pilíři před jezem se nachází stavidlový propustek pro možnost napouštění vody do náhonu ( BK ) přímo z Moravy při zahrazeném jezu – pro závlahy
 • 9.7.1934 schváleny nové plány pevné části jezu, v těchto plánech je již vyřešena otázka napouštěcího zařízení pro luční závlahy se zřetelem k budování plavebního kanálu, tzn. že do projektu byla pojata shybka opatřená stavidly u vtoku a výtoku, shybka prochází tělesem jezu

Plavební komora Vnorovy I. - pravá

 • slouží k překonání výškového rozdílu hladiny z plavebního kanálu do řeky Moravy a obráceně
 • dolní ohlaví opatřeno protipovodňovými vraty do výšky ochranných hrází

Plavební komora Vnorovy II. - levá

 • slouží k překonání výškového rozdílu hladiny z plavebního kanálu do řeky Moravy a obráceně
 • dolní i horní ohlaví opatřeno dvojící vzpěrných vrat pro možnost překonávání výškového rozdílu hladin mezi řekou Moravou a plavebním a závlahovým kanálem o to jak při vyhrazené jezu tak při hladině pro závlahy
 • horní ohlaví opatřeno protipovodňovými vraty do výšky ochranných hrází

Lodní lanovka

Sloužila k přetahování lodí z jedné plavební komory do druhé přes tok řeky Moravy pomocí lana. Animaci použití lanovky v praxi naleznete zde.