– Zajišťujeme správu vodních cest na řece Moravě

Telefonní spojení Uherské Hradiště (Po-Pá, 7-15 hod): 606 814 538
 

Úvodní stránka » O vodním toku » Plánovaný rozvoj na plavebním toku

Plánovaný rozvoj na plavebním toku

V současné době se zpracovávají projektové dokumentace na výstavbu dvou plavebních komor na plavební cestě.

Jedná se o výstavbu těchto plavebních komor:

Plavební komora Bělov

Výstavba plavební komory Bělov je plánována na řece Moravě v těsné blízkosti stávajícího jezu Bělov v ř.km 166,770 ( km plav. cesty 53,836 ) v parametrech plavebních komor běžně užívaných na této vodní cestě. V říjnu 2007 byl vypracován investiční záměr, jehož cílem je prodloužit severní konec historické vodní cesty Baťův kanál do města Kroměříže. Ve zdrži jezu Bělov budou také v nezbytném rozsahu provedeny úpravy, které zajistí požadované parametry vodní cesty. Nedílnou součástí prodloužené cesty je i koncové přístaviště v Kroměříži. Celková délka nově prodlouženého vodního úseku bude činit 15,8 km. Projekt je zařazen jako jmenovitá stavba v harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 – 2013, schválená Usnesením vlády ČR č. 1064 ze dne 19.9.2007.

Plavební komora Rohatec

Výstavba plavební komory Rohatec je plánována v těsné blízkosti tabulového jezu Sudoměřice na vodním toku Radějovka v km 0,900 plav. cesty. V září 2004 byl vypracován investiční záměr prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice-Rohatec do zdrže jezu Hodonín, tj. do úseku, kde je řeka Morava hraničním tokem. Prodloužení vodní cesty zahrnuje výstavbu plavební komory Rohatec, rozšíření koryta tohoto nesplavného toku pod jezem v délce cca 800 m, vč. zvýšení podjezdné výšky dvou hospodářských mostů a vybudování obslužné komunikace.

Další plánované úpravy

Krom výše uvedených nově budovaných plavebních komor Povodí Moravy plánuje i jiné činnosti. Úplný seznam těchto činností naleznete ke stažení zde - Harmonogram výstavby přístavišť na Baťově kanálu dle priorit obcí